Natbasen

Om natten varetages de pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver af et natteam på 5 natassistenter, heraf 1 ansvarshavende. Vi lægger vægt på solid faglighed og evne til at samarbejde, så teamet består udelukkende af faguddannet personale, der samarbejder parvis ude i boligerne. I tilfælde af sygdom eller ved ferie indkaldes kontaktpersoner til dækning af den ledige arbejdstid. Vi lægger imidlertid også vægt på teamets trivsel, så der er - i Natbasen - komfortable forhold med adgang til bl.a. fagbøger, tv, video, radio og tekøkken med køleskab. Der er møde med enhedens leder min. en gang ugentligt, der gives et årligt beløb til interne og eksterne kurser og teamets supervision med Sundbygårds psykologer foregår naturligvis om natten. Endelig gives der et årligt fastholdelsestillæg.