Afdelingsledelsen

Afdelingslederen
Afdelingslederen er ansvarlig for, at boligerne fungerer i overensstemmelse med Københavns Kommunes værdigrundlag, ledelsesgrundlaget i Socialforvaltningen samt Sundbygårds målsætning; nøgleordene er uddelegering og ansvarstagen, ligeværdighed, respekt, tillid og dialog.

Det er afdelingslederens ansvar, at der er fokus på beboernes ressourcer, ønsker og behov og at beboerne bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Afdelingslederen skal samtidig sikre den sundhedsfaglige dokumentation og at handleplanerne bliver et arbejdsredskab. Endelig har afdelingslederen ansvar for boligens personale, deres trivsel og faglige udvikling.

Souschefen
Souschefstillingen er en uddannelsesstilling, der leder souschefen i retning af en fremtidig afdelingslederstilling. Souschefen er medansvarlig for, at boligerne fungerer i overensstemmelse med Københavns Kommunes værdigrundlag, ledelsesgrundlaget i Socialforvaltningen samt Sundbygårds målsætning, herunder fokuset på beboernes ressourcer, ønsker og behov, sikringen af den sundhedsfaglige dokumentation, og at handleplanerne bliver et arbejdsredskab. Endelig er souschefen medansvarlig for boligens personale, deres trivsel og faglige udvikling.

Sundbygård lægger vægt på, at alle medarbejdere udvikler sig, så souschefen vil løbende blive tilbudt interne – og eksterne kurser, temadage og supervision med Sundbygårds psykologer.

Sundbygård er en døgninstitution, så souschefen skal, ligesom kontaktpersonerne, trives med skiftende arbejdstider – også på helligdage -, weekendarbejde hver 3. weekend, samt en nattevagt i ny og næ.