Serviceafdelingen

Serviceafdelingen varetager den daglige drift af Sundbygård, det være sig de ydre såvel som de indre områder. Afdelingen består af 18 servicemedarbejdere, en souschef og en afdelingsleder, fordelt på et lederteam, et teknikteam, to rengøringsteams samt varetagelse af personalekantinen. Nogle af servicemedarbejderne fungerer sideløbende med deres daglige funktioner som konsulenter for beboere i jobtræning. I serviceafdelingen bestræber vi os på at have et godt arbejdsmiljø med tilfredse og veluddannede medarbejdere. Under de årlige MUS samtaler aftaler vi, hvilke kurser de enkelte medarbejdere kommer på, og en gang om året afholdes der en fælles temadag, hvor emnet til denne bliver aftalt på de månedlige personale møder.

Kantinefunktionen
Personalekantinen bespiser dagligt ca. et halvt hundrede medarbejdere, og leverer forplejning og forfriskninger til Sundbygårds mødeaktiviteter. Kantinen er bemandet med to fuldtidsansatte, der har ansvar for indkøb, tilberedning af mad og rengøring af kantineområdet. Der arbejdes efter Dogme 2000 økologiprojektet, og kantinen har nået målet om min. 75 % økologisk mad. Kantinepersonalet tilbydes AMUs tre ugers erhvervsrengøringskursus samt et hygiejne kursus.

Rengøringsfunktionen
Der er ansat 12 serviceassistenter, som er delt op i to delvist selvstyrende teams, der selv tilrettelægger dagens arbejde, samt afløsning i kantinen og diverse ad hoc opgaver. Serviceassistenterne er fordelt i faste områder i boligerne, og er derfor en synlig del af det daglige liv blandt beboerne og det social- og sundhedsfaglige personale. Serviceassistenterne tilbydes AMUs tre ugers erhvervsrengøringskursus samt et hygiejne kursus.

Teknikfunktionen
Den tekniske del af afdelingen varetages af fire fuldtidsmedarbejdere. En vedligeholder de grønne udendørs områder og de tre øvrige varetager den indvendige vedligeholdelse af Sundbygård, udfører bestilte ydelser fra boligerne og diverse opgaver lige fra lagerfunktion til udlevering af vaskemønter og dør el-chips, servicering af Sundbygårds fire biler, samt overvågning/betjening af CTS (varmestyring), ABA-anlæg (automatisk brandalarmering anlæg) og alarmanlæg.