Aktivitetsområdet

Aktivitetsområdet har den vigtige funktion at vække beboernes interesser for aktivitet og læring for derigennem at udvikle eller forstærke deres ressourcer. Vi tilbyder undervisning og vejledning i en række boglige fag, musik, håndarbejde, tegning, maling og motion, krop & bevægelse. Et andet populært tilbud er caféen, som er drevet af beboere, og har åbent fire gange om ugen. Vi arbejder også på at etablere beskæftigelse på Sundbygård for beboere, som har lyst til at afprøve deres kompetencer indenfor arbejdsmarkedet. Endelig sigter vi - i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv - på at skabe forudsætningerne for, at beboere får øje på egne muligheder for erhvervsmæssig beskæftigelse udenfor bocentret.

Aktivitetsområdet er således stedet, hvor vi tilstræber at skabe en meningsfyldt sammenhæng mellem undervisning, aktiviteter, beboerjobs og erhvervsmæssig beskæftigelse udenfor bocentret.

Aktivitetsområdet refererer til lederen af Udviklingsafdelingen, og består af en aktivitetskoordinator samt tre faste medarbejdere og tre timelærere.