SATELLITTEN

- Til dig, der ønsker at prøve kræfter med at bo i egen lejlighed 

Satellitten er en selvstændig enhed under Bocentret Sundbygård og har i den forbindelse lavet en aftale med Københavns Kommune og Boligselskabet 3B om igennem Sundbygård at fremleje 15 lejligheder til beboere fra de socialpsykiatriske bosteder i København. Lejlighederne ligger på Amager ikke langt fra det nybyggede Danmarks Radio.Målet med at flytte i Satellitbolig er, at du med tiden kan klare dig selv og begynde at leve et mere selvstændigt liv – ”at blive direktør i eget liv”. Kontaktpersonernes arbejde tager udgangspunkt i Recovery – at man kan have et godt liv, hvor sindslidelsen ikke fylder i hverdagen.

Når du og Satellit-teamet vurderer, at du er parat, har du mulighed for at overtage lejemålet og blive boende i lejligheden uden støtte fra personalet i Satellitten.

Lejlighederne er som regel 1-værelses lejligheder på ca 40 m2 med eget køkken og bad. De er beliggende i områderne  Hørgården, Remisevænget Nord og Øst som alle er en del af Urbanplanen. Der er  i øjeblikket ved at blive etableret altaner og nye facader.

Huslejen er pr. 1. januar 2009:

Remisevænget Nord: ca.3.100-3.800

Remisevænget Øst: ca.3.100-3.800

Hørgården: ca.3.500-4.300

Det er ikke muligt at søge boligsikring, mens du fremlejer lejligheden af Sundbygård – dette bliver dog muligt, når du har overtaget din lejlighed.

Støtte i Satellitten

I Satellitten er der ansat en leder, en souschef og 5 kontaktpersoner. Når du flytter i en Satellitlejlighed vælger du 2 kontaktpersoner, som du skal samarbejde med. Udgangspunktet for jeres samarbejde er den pædagogiske handleplan, hvor I i fællesskab identificerer de indsatsområder, som skal være fokus for dit liv lige nu. Måske ønsker du at arbejde på at finde en fritidsaktivitet eller du har brug for støtte til at lære nærmiljøet at kende.

Du har mulighed for individuel støtte fra dine kontaktpersoner samt resten af personalet i Satellitten i dagtimerne, om aftenen til kl. 21 og i weekenden – alt efter hvor meget behov du har for besøg. Har du brug for en samtale i løbet af natten har du mulighed for at ringe til Sundbygårds natpersonale. De har dog ikke mulighed for at komme ud på besøg.

Hvem kan søge en lejlighed i Satellitten?

For at du kan komme i betragtning til at kunne få en Satellitlejlighed er det vigtigt, at du er parat til at leve et mere selvstændigt liv og derudover har været stabil i længere tid uden indlæggelser. Derudover er der følgende 3 kriterier:

  • Du skal være indstillet på at fortsætte den behandling, som du modtager i dag.
  • Du skal være villig til at samarbejde med dine kontaktpersoner i Satellitten samt være indforstået med, at vi har en ekstra nøgle til din lejlighed, som vi dog kun anvender i særlige tilfælde.
  • Du skal have et almindeligt forhold til alkohol og lignende rusmidler.

Derudover er det vigtigt, at du har viljen til at arbejde hen imod at

- kunne være alene

- have en fornuftig økonomi

- kunne lave mad til dig selv

- have nogle udadvendte aktiviteter

- kunne færdes alene i byen 

Ansøgning mv.

Hvis du ønsker en satellitlejlighed skal du i samarbejde med din kontaktperson skrive en ansøgning, hvor du beskriver hvorfor du gerne vil søge en satellitlejlighed. Ansøgningen sendes derefter til den centrale visitation. Herfra vil du modtage et evt. godkendelsesbrev.

Lederen i Satellitten vil derefter indkalde dig til en visitationssamtale, som derefter beslutter om du er  egnet til at flytte i en satellitlejlighed.

Når der er en ledig lejlighed vil du skulle kunne flytte inden for kort tid. Sammen med dine kontaktpersoner på bostedet og dine nye kontaktpersoner i Satellitten afholder vi hurtigst muligt et møde, hvor vi snakker om hvad der konkret skal gøres i forbindelse med flytningen. Mangler du f.eks. møbler eller køkkengrej, har du anskaffet flyttekasser, hvem hjælper dig med at pakke, hvilket flyttefirma skal kontaktes, har du fået en indboforsikring osv. 

Ny i lejligheden

Når du er flyttet bliver du tilknyttet en psykiater på et af de Distriktspsykiatriske Centre, som ligger på Amager og som er tilknyttet det boligområde, du er flyttet til. Det er din psykiater på bostedet, som skal sørge for at sende din journal videre til din ny psykiater og her vil man så indkalde dig til en samtale, hvor en af dine nye kontaktpersoner i Satellitten også vil deltage.

Den første tid i lejligheden bruges til at støtte dig i de praktiske gøremål, der måtte være såsom hvor køber jeg gardiner, hvor er det bedst at gøre mine daglige indkøb, hvordan fungerer fællesvaskeriet, hvor henvender jeg mig, når mit toilet er stoppet, hvordan får jeg mine lamper op at hænge. Endvidere støttes du via samtaler og ture i at falde til i de nye omgivelser i nærmiljøet.

Kontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Satellitten og snakke med personalet eller lederen for at høre mere om Satellitten: Du kan få råd og vejledning i forhold til de ting, det er en god ide at træne og arbejde hen imod for at kunne bo i Satellitten.

Satellittens kontor hvor kontaktpersonerne opholder sig, ligger på Sundbygård ca ½ km fra lejlighederne.

Vores adresse er:

Satellitten, Sundbygård

Røde Mellemvej 50-52

2300 København S

Leder: Jørgen Christensen

Tlf.: 33 17 82 78 / 22 49 93 80

Ansøgning rekvireres på e-mail: Satellitten@sof.kk.dk

Satellitten har også en Akut-telefon, hvor man altid kan få fat i en medarbejder i Satellittens åbningstid, tlf.: 26 52 25 32

Satellittens åbningstid:

Mandag – fredag. 8.30-21

Søn.- og helligdage: 11-19

Plantegning af en 1-værelses lejlighed

Satellitten