Værdigrundlag

Sundbygård skal være på forkant med den faglige udvikling i det social­psykiatriske felt. Der skal skabes en balance mellem kravene om kvalitet og effektivitet i ydelserne og dialogen mellem beboere og ansatte.

  • Sundbygård vil være et progressivt og udviklingsorienteret bocenter, som tror på at alle mennesker ønsker og evner at udvikle sig.

Beboere

  • Sundbygård skal være et bocenter, som tilbyder en bred vifte af til­bud, som giver mulighed for at bevare, bibringe og berige den enkelte beboers liv.
  • Beboeren forventes at være aktiv i sin egen udviklingsproces, således at den udvikling som iværksættes ved indflytningen sker i respekt for den enkeltes behov, ønsker og visioner.
  • Beboerens ophold på Sundbygård skal danne rammerne om et aktivt og værdifuldt liv, hvor den enkelte med den nødvendige støtte og udvik­ling får mulighed for at nå sine mål.

Medarbejdere

  • Sundbygård er en arbejdsplads der skal bestå af engagerede, ini­tiativ­rige, fagligt dygtige og ansvarlige medarbejdere, som i et sundt arbejdsmiljø aktivt medvirker i udviklingen af bocentret, således at en fortsat faglig og personlig udviklingsproces sikres.
  • Medarbejderne skal med deres indsigt, aktivt medvirke til at udvikle og påvirke holdninger og værdier på Sundbygård, således at sam­ar­bej­det sikrer en fortløbende effektiv og udfordrende arbejdsplads.
  • Sundbygård vil værdsætte og støtte medarbejdernes engagement og initiativ.